Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

NÓI XẤU KẺ THỨ BA

Cao Huy ThuầnMột hôm có người đến nói với Socrate: Ông có biết người ta nói gì về bạn của ông không?
Socrate trả lời:
- Thong thả! Trước khi ông kể, tôi muốn mời ông thử một trắc nghiệm, gọi là “trắc nghiệm ba cái lọc”.
- Ba cái lọc?
- Đúng vậy. Trước khi kể bất cứ chuyện gì về người khác, nên lọc những gì mình ưa nói. Đó là “trắc nghiệm ba cái lọc”. Cái lọc thứ nhất là cái lọc SỰ THẬT. Ông đã kiểm tra xem những gì mà ông sắp nói với tôi là sự thật chưa?
- Thưa chưa?
- Tốt lắm. Vậy là ông không biết có phải sự thật hay không. Bây giờ ta dùng cái lọc thứ hai, cái lọc về SỰ TỐT. Điều mà ông định nói với tôi về người bạn của tôi, điều đó có tốt không?
- Thưa không. Trái lại.
- À, thế là ông muốn kể cho tôi những chuyện xấu về bạn tôi mà chính ông cũng không chắc là thật hay không. Chắc ông muốn trắc nghiệm thêm nữa, phải không? Thế thì ta dùng cái lọc thứ ba, cái lọc của SỰ ÍCH LỢI. Điều mà ông muốn kể về bạn tôi, điều ấy có ích lợi gì để kể chăng?
- Thưa không.
Socrate kết luận:
- Vậy thì điều ông muốn kể cho tôi không thật, không tốt, cũng không có ích lợi. Tại sao ông kể cho tôi?
Trích: Nói Xấu-Nhật Ký Sen Trắng – tên bài do blog tự đặt

Không có nhận xét nào: