Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Mùi yêu thương

Precious Jewel (facebook)
Mùi yêu thương là mùi gì vậy nhỉ ?
Có ngọt ngào thơm ngát như hoa?
Nó ở đâu trong thế giới bao la?
Tên ngồ ngộ nghe chi mà lạ rứa?
Mùi yêu thương chẳng thơm nhưng đậm đà
Trốn trong nhà tìm một xíu là ra
Mùi của bà vừa nấu bếp hôm qua,
Mùi của ông lúc chăm sóc vườn nhà,
Của con trẻ chơi đùa hôi khét nắng,
Và của ba của mẹ lúc về nhà,
Mồ hôi mặn vẫn còn vương vai áo

Không có nhận xét nào: