Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Nói thật về lịch sử

Ikeda Daisaku

Hiroshima - tháng 8 - 1945
Nói thật về lịch sử là sự gửi gắm hy vọng cho tương lai.
Nhất thiết phải nói ra và ký thác một cách nghiêm túc cho thế hệ thanh niên của thế kỷ 21 sự phẫn nộ đối với chiến tranh và quyết tâm dành lấy hòa bình được đánh dấu vào ngày 15 tháng 8.
Năm 2005 ở Nhật Bản đã tiến hành một cuộc điều tra xã hội, trong các thanh niên từ 20 đến 29 tuổi thì có đến 45% người biết chính xác ngày kết thúc cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2, nhưng trong số thanh thiếu niên từ 19 đến 20 tuổi thì chỉ có 20% trả lời đúng câu hỏi này.
Đây là một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Trong cuộc điều tra với các câu hỏi "Bạn có nghĩ rằng trong thời đại mà bạn đang sống sẽ xảy ra chiến tranh giữa Nhật Bản và các nước khác không?", thì có 15% thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi trả lời rằng: "Hy vọng tương lai sẽ được thể nghiệm qua chiến tranh".
Giữa lịch sử và tương lai có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả, bởi vì nếu không hiểu lịch sử một cách chính xác thì cũng sẽ không có cách nào để duy trì một triển vọng đúng đắn cho tương lai.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là ngày Nhật Bản đầu hàng, đồng thời cũng là ngày "giải phóng" của nhiều quốc gia Châu Á chịu sự thống trị tàn khốc của chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
Đa phần người dân Nhật Bản đều cảm nhận rằng: "cuối cùng cũng được giải phóng" rồi. Gia đình chúng tôi cũng vậy, người cha nằm trên giường bệnh cứ gọi tên bốn người con trai bị ép phải nhập ngũ, nói lẩm bẩm một mình: ",Mọi người đều cần trở về rồi!"
Những người Nhật Bản ngày nay nên xem ngày 15 tháng 8 là ngày mà chúng ta cần xác lập lại lời thề thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn , quyết tâm cống hiến, mang đến sự phồn thịnh và yên bình cho các quốc gia Châu Á.


Không có nhận xét nào: