Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Chúng ta nên từ bỏ sự đối đầu

Ikeda Daisaku

Nếu quay nhìn lại lịch sử thì có thể phát hiện ra những kẻ phát động chiến tranh luôn là kẻ có quyền lực, và những thế lực phản động đối lập, mưu đồ mở rộng lợi ích tư hữu, là hiện thực lịch sử không thể chối cãi. Tuy nhiên, trong chiến tranh thì bá tánh lại là những con người vô tội phải chịu hy sinh.
Vì vậy mọi người đều khao khát thay đổi quan niệm mới về sự ngược đãi của chế độ "quyền lực" đối với"dân chúng", điều này có thể gọi là "thế giới quan về sự đoàn kết của nhân dân".
Chuyển đổi từ thế giới lấy "lợi ích quốc gia" làm đầu sang thế giới coi "lợi ích nhân dân" làm trọng, đó cũng là xu hướng mà thế hệ sau này nên đi theo. Tôi tin chắc rằng những con người Châu Á như chúng ta có thể trở thành đại diện điển hình mới của nhân loại hướng ra toàn thế giới.
Quan trọng nhất là liên kết tâm hồn của mọi người lại thành một khối vững chắc, bắc nối lên nhau thành một cây cầu tình bạn, cây cầu tin tưởng. Điều đặc biệt quan trọng là sự giao lưu trao đổi giữa những bạn trẻ năng động trong tương lai. Chỉ với sự đoàn kết sát cánh của thanh niên Châu Á, nhân dân thế giới mới có thể tạo dựng nên con đê chắn sóng ngăn chặn thảm họa chiến tranh.
Tại nơi mọi người cùng nhau chung sống với vô số những sự đối lập là điều không thể tránh khỏi, nhưng "đối lập" không hề đồng nghĩa với "chiến tranh", "có đối lập" chỉ là "có những vấn đề phải cùng nhau đối diện".
Đây chính là sự tập hợp trí tuệ sáng suốt của thế giới hiện tại, là bước ngoặt chuyển hóa cho chính sách hợp tác tốt. Chúng ta nên từ bỏ sự đối đầu, cùng hướng về một tương lai với mục đích chung là chăm sóc và nuôi dưỡng thế hệ trẻ.Không có nhận xét nào: