Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

TRẦU CAU

Ann Nguyen photo


Hoa cau nói với giàn trầu
Những năm cùng tháng dãi dầu nắng mưa
  Một lời anh ngỏ, em thưa
Màn trời, chiếu đất xếp vừa thuỷ chung

          Chòng chành vôi nát bình cong
Rượu tình càng nếm càng nồng ái ân
          Trầu xanh, vôi trắng, cau hồng
Sắc hương cái nghĩa vợ chồng trăm năm


Ann Nguyen 
San Jose March 15, 2014 

Không có nhận xét nào: