Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

BUỔI KIỂM TRA


Tất cả các trại sinh đã nhập trại. Trong một buổi kiểm tra đồ đạc, vị trại trưởng thấy trong ba lô của 1 trại sinh có 1 cái dù được xếp lại gọn gàng. Dù vốn được coi là 1 vật không cần thiết nên vị trại trưởng bắt trại sinh đó phải giải thích. Chàng trai trẻ trả lời ông kèm tiếng thở  nhè nhẹ:
- Thưa thầy, thầy đã bao giờ có mẹ chưa ạ?

Không có nhận xét nào: