Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

ĐÀN ÔNG

NGỌC BÍCH HẠNH Tôi và anh đều có máu văn chương. Anh bảo tôi, viết bài dự thi kể chuyện mối tình đầu của mình đi. Tôi hỏi anh: 
- Viết thật hay hư cấu? 
- Viết thật thì chỉ hay với mình thôi, phải thêm một xíu ngọt ngào và thơ mộng nữa chứ... 
Ngày hôm sau tôi đưa anh bản nháp. Anh đọc xong, lặng yên, không bình phẩm gì như mọi lần ... Anh ghen! Không có nhận xét nào: