Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

LỜI CỦA QUẠ

Ann Nguyen
O’Connor Hospital
San Jose, March 21, 2014
Mến tặng FB friends của thầy Thy Anh, đặc biệt tặng anh Dean Nguyễn (người thích nghiên cứu các loài chim) và chị Ha Trac Thi Xuan (người thích dân ca nhạc lý).Cây vàng mây trắng
            sương trong nắng
Ai nở nhuộm em
một sắc tuyền
Tha hương, viễn xứ...
            chừ khác họ
Cầm bằng một lẽ…
            ….quả người dưng! Không có nhận xét nào: