Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

THOMAS FULLER

D. A. Treffert

Bác sĩ Benjamin Rush là một nhà tâm thần học, được coi là cha đẻ của ngành tâm thần học ở Mỹ. Ông bị trường hợp của Thomas Fuller cuốn hút và ông đã đọc một lá thư dài kể về Fuller trước Hiệp hội giải phóng nô lệ Pennylvania năm 1789. Fuller là một người có khả năng tính nhanh kỳ lạ nhưng "chậm phát triển trí tuệ và hầu như không hiểu nổi bất cứ điều gì phức tạp hơn việc đếm, cả về lý thuyết lẫn thực hành".
Fuller sinh ở Châu Phi năm 1710 và năm 14 tuổi được đưa sang Virginia làm nô lệ. Ở vào thời điểm đó, hoàn cảnh đó, tất nhiên không thể biết được IQ của người này là bao nhiêu và cũng không có đánh giá nào của giới chuyên môn cho biết trí năng của ông ở mức nào, nhưng những thông tin có được cho thấy ông bị khuyết tật trí tuệ nặng. Tất nhiên ông không được đi học.
Khả năng tính nhanh của Fuller được phát hiện từ khi ông còn bé, khi mà học đếm đến 100 ông đã ngồi đếm số lông đuôi của một con bò (2872 chiếc). Sau đó ông đếm số hạt trong một giạ lúa mì và số hạt trong một giạ hạt lanh. Từ đó trở đi ông có thể tính chính xác các phép tính phức tạp mà hầu hết đều có liên quan đến công việc trên cánh đồng và trong trang trại nơi ông sống. Ông có thể thực hiện phép nhân các số có 9 chữ số và rất nhiều các phép tính khác một cách dễ dàng.
Năm 1788 có người đưa ra cho Fuller ba câu hỏi . Một là: "Có bao nhiêu giây trong một năm rưỡi?". Hai phút sau khi câu hỏi được đưa ra Fuller trả lời rằng có 47.304.000 giây. Câu hỏi thứ hai là :"Một người sống 70 năm, 17 ngày và 12 tiếng, vậy ông ta đã sống bao nhiêu giây?". Sau 90 giây, Fuller trả lời 2.210.500.800. Khi người đưa ra câu hỏi bảo với Fuller rằng ông tính sai, Fuller đáp: "Masa, anh quên không tính năm nhuận rồi". Người hỏi tính lại, cộng thêm số giây của năm nhuận vào kết quả của mình và phải công nhận Fuller đã trả lời đúng.
Câu hỏi thứ ba được đưa ra là: "Gỉa sử một nông dân có 6 con lợn nái và trong năm đầu, mỗi con lợn nái đẻ được 6 con lợn cái, mỗi con lợn nái đều đẻ theo đúng tỷ lệ đó, thì sau 8 năm, người nông dân này có bao nhiêu lợn nái?". Câu trả lời đúng được đưa ra sau 10 phút: 34.588.806 con.
Fuller qua đời vào năm 1790 ở tuổi tám mươi, và trong đời mình, ông chưa bao giờ biết đọc biết viết mặc dù ông có khả
 năng làm tính phi thường

Không có nhận xét nào: