Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

ĐÀN ÔNG ĐI BIỂN CÓ ĐÔI …

Ann Nguyen (facebook)

Ann Nguyen photo

Mẹ xếp mấy củ sen cha mới mang lên từ dưới ao trước nhà vào cái giỏ xách lưới. Ngày mai mẹ lên thành phố thăm con Út mới sanh em bé hôm qua. Chị Hai cười mẹ “dân thành phố có bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý lo chu đáo, hơi đâu mà mẹ lo nó thiếu sữa.” Mẹ thong dong giọng, mắt nhìn xa ra ngõ: Con à, “đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồi côi một mình”, mẹ mang lên cho em con nó ấm lòng với lại củ sen hầm thịt vừa ngon lại vừa có sữa cho em bé bú. Chị hai như thấy mẹ bốn lần đi biển “mồ côi một mình”…Không có nhận xét nào: