Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

KHI BA MẸ RUN TAY...


QUẾ HƯƠNG Bàn ăn trải khăn trắng. Mẹ gắp cho cu Kinh cái đùi gà. Ông nội không còn răng chỉ muốn ăn canh nhưng canh để xa ông. 
- Để cháu chan cho! 
Cu Kinh đứng dậy chan canh cho ông và làm đổ canh ra bàn. Mẹ mắng: - Cứ đành hanh! 
Ông với tay chan. Lóng ngóng, run run. Canh lại đổ ra ngoài... 
Mẹ nhăn mặt, ba xoa bụng, còn cu Kinh nhìn hai người: 
- Khi ba mẹ run tay như ông, con sẽ chan canh cho ba mẹ. Bữa ăn tiếp tục nhưng chỉ còn tiếng nhai . . . 


Không có nhận xét nào: