Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời

Toai Cong Nguyen st (facebook)


Con quỳ lạy Chúa trên trời 
Sao cho con thoát được người con yêu
Con đang thiếu nợ rất nhiều
Nàng còn đòi hỏi đủ điều, Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu dấu đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại, tua te cuộc đời.
Trước đây con tưởng tuyệt vời
Chúa cho con được gặp người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Ðời con phải chịu quá nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nần con trả đời này chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký ốm nhong rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén , trả bài …Tù ti!
Người đâu gặp gỡ làm chi
Ðể cho khổ thế còn gì tuổi Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con thoát được người con yêu.

Không có nhận xét nào: