Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

NGẠN NGỮ HIỆN ĐẠI VỀ CHA MẸ


1- Cha Mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
2- Cha Mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
3- Cha nỡ coi khinh, Mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.
4- Cha Mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào Thủ Trưởng.
5- Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
6- Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của Mẹ chẳng thuộc câu nào.
7- Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ Cha Mẹ suy tị từng đồng.
8- Giỗ Cha coi nhẹ, nuôi Mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
Không có nhận xét nào: