Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

MẠNH AI NẤY ẤY ...


Ngồi buồn tự dưng phát hiện ra: MẠNH AI NẤY ẤY... 

1. Khi yêu chàng gắp cho nàng, mới lấy nhau nàng gắp cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy gắp . 
2. Khi yêu chàng quạt cho nàng, mới lấy nhau nàng quạt cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy quạt . 
3. Khi yêu chàng nói cho nàng, mới lấy nhau nàng nói cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy hét . 
4. Khi yêu chàng đắp cho nàng, mới lấy nhau nàng đắp cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy đắp . 
5. Khi yêu chàng xoa cho nàng, mới lấy nhau nàng xoa cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy đấm . 
6. Khi yêu chàng ru cho nàng, mới lấy nhau nàng ru cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy ngủ . 
7. Khi yêu chàng đỡ cho nàng, mới lấy nhau nàng đỡ cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy chạy . 
8. Khi yêu chàng ngắm cho nàng, mới lấy nhau nàng ngắm cho chàng, sau vài tháng mạnh ai nấy liếc .
9 ... Các bạn thêm vào nhé.
st

Không có nhận xét nào: