Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Chuyện ba người thợ xây


Chuyện ba người thợ cùng xây 1 bức tường.
Có một người đến hỏi: “Các anh đang làm gì vậy?”
– Người thứ nhất lạnh lùng đáp: “Không thấy sao còn hỏi, chúng tôi đang xây tường.”
– Người thứ hai ngước lên mỉm cười trả lời: “Tôi đang xây một tòa nhà.”
– Người thứ ba vừa làm vừa ngâm nga bài hát gì đó, nụ cười của anh rất tươi: “Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới .“
Mười năm sau.
Người thứ nhất vẫn là người thợ xây tường.
Người thứ hai trở thành một nhà thiết kế, thiết kế ra những ngôi nhà.
Còn người thứ ba? Anh ta làm chủ của hai người kia.
Qua câu chuyện ta có thể rút ra rằng:
1. Thái độ tiếp cận công việc phần lớn trong nhiều trường hợp mang tính quyết định sự nghiệp của bạn.
2. Nếu chưa là người vĩ đại thì hãy là người nhỏ bé làm việc với thái độ vĩ đại.


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài này đọc xong khiến người đọc suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ tôi lại thấy mình càng lẫn quẫn thêm. Theo kết luận của bài thì 1. Người thợ xây nhà trên 10 năm là những người cộc tính ? 2. Nghề thiết kế có giá trị vĩ đại hơn nghề lót gạch ? Nghề quản trị có giá trị vĩ đại hơn nghề thiết kế ? ...