Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Chân Lý Bất Biến

Bất Quân Tử Đại NhânVợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động
Tài Sản của Vợ là: Bất “Động” Sản..
Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm...

Ý muốn của vợ là : Bất Di Bất Dịch..
Quần Áo vợ mặc thì : Bất Luận..
 Được vợ khen là: Bất Ngờ...
 Người khác khen vợ mình là : Bất Ổn..
 Lấy vợ xấu là vì mình : Bất Tài..
 Cưới được vợ đẹp là đời mình: Bất hạnh...
 Bị vợ bỏ là vì mình:: Bất Lực
 Ly dị Vợ là chuyện : Bất Lợi
 Vợ không cho lại gần là : Bất Bình Thường
 Vợ không cho ngủ chung thì Bất Mãn
 Gia đạo lộn xộn thì Án Binh Bất Động
 Vợ Chồng mà Đánh Nhau thì Bất Phân Thắng Bại..
 Hết lòng nhịn vợ thì Bất Chiến Tự Nhiên Thành... 
 Vì thế cho nên: - Bậc Đại Nhân 
 Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ : Bất An...
 Quen được một cô thì trở nên Bất Nhất...
 Bạn bè đến cứ hỏi thăm thì thấy Bất Tiện..
 Chưa cầm được tay, nắm được chân là Bất Trí
Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là Bất Nhân.
Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn thì Bất Nghĩa..
Già lấy được vợ trẻ là... Bất Chấp Thiên Hạ (Dị Nghị)
Trẻ lấy được vợ già thì Bất Cần Ðời
Đạo thờ Bà: Vợ gọi mà không dạ là Bất Kính.
Lãnh lương không đưa hết cho Vợ là Bất Hiếu..
Ði ăn nhậu về, Vợ hỏi mà nói là đi họp là: Bất Tín
Cãi lời Vợ là... Bất Tuân Thượng Lệnh
Vợ đánh không dậy được là Bất Tỉnh ..nhân sự 
Niềm tin thờ Vợ là: Bất Khả Tư Nghị... 
Tất cả những điều này là Chân Lý Bất Biến


Không có nhận xét nào: