Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

BIA ÔM


Bia ôm 1
Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
- Lúc nãy ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
- Thích thú quái gì, chẳng qua để an toàn thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!

 Bia ôm 2
Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!

Không có nhận xét nào: