Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

MA TÚY TRONG ĐỐNG CỦI


Điện thoại reo vang tại đồn cảnh sát:
- Một người tên là Tom nhà số 7 phố Tu viện cất giấu ma túy trong đống củi nhà anh ta.
- Chúng tôi sẽ đến ngay!
Các nhân viên cảnh sát đến nhà Tom, lục soát khắp nhà, thấy đống củi họ liền chẻ từng khúc củi, nhưng không tìm thấy ma túy.
Khi bọn họ đã ra về, điện thoại reo vang tại nhà Tom: Thế nào Tom? Họ đã chẻ củi cho anh chưa?
- Rồi!

Không có nhận xét nào: