Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Ướt Mi - Trịnh Công Sơn

phannguyenartist.blogspot.comThuở nhỏ Trịnh Công Sơn theo học trường Providence ở Huế, sau vào Sài Gòn học Lycée J.J.Rousseau. Đậu Tú Tài I. 
Năm 1961 theo học tâm lý giáo dục trẻ em tại trường sư phạm Quy Nhơn rồi dạy tiểu học ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. TCS tự học nhạc, bắt đầu sáng tác từ năm 17 tuổi với bài Sương Đêm, Sao Chiều. Nhưng Ướt Mi là tác phẩm được công bố đầu tiên mà người đời được biết đến...

Ngoài hiên mưa rơi rơi ...
Lòng ai như chơi vơi ...
Người ơi nước mắt hoen mi rồi ...
Người em thương mưa ngâu ... hãy khóc sầu nhân thế ...

Năm ấy anh 20 tuổi.
Từ đó cho đến lúc trở về với cát bụi, Trịnh Công Sơn đã sáng tác hơn sáu trăm ca khúc, chủ yếu nói về thân phận con người và tình yêu. 
 Hay đúng hơn, sáu trăm bài thơ tình hát cho những dòng sông trôi giạt, cho phận người hữu hạn vắng không ... với Tình Yêu, như một biểu tượng ... Bất Tử.

Không có nhận xét nào: