Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Những trải nghiệm ta chưa thấu hiểu hết

Madisyn Taylor
Có những trải nghiệm ta chưa thấu hiểu hết. Nhưng nếu ta xem xét kỹ lưỡng mọi việc hay sau một khoảng thời gian, ta sẽ thấy nguyên nhân của trải nghiệm ấy tự hé mở. Tất cả sự kiện trong đời ta đều liên quan đến nhau, những gì ta thể hiện trong hiện tại là kết quả của những sự kiện, trải nghiệm trong quá khứ. Rất khó tách rời những sự kiện như những sợi vải đã đan dệt vào nhau để tạo ra thực tế theo ý mình. Những trải nghiệm ta chưa thấu hiểu, những điều ta tiếc nuối cũng giống như điều ta hiểu rõ, đánh giá cao - đều góp phần mang những điều tốt đẹp đến cuộc sống của ta.
Ta rất cần nhớ điều ấy, nhất là những khi thấy mất phương hướng, không biết phải làm gì. Trong hoàn cảnh ấy, ta thường làm theo quán tính và không biết chắc làm thế là đúng hay sai. Kết quả là ta từ bỏ một công việc hay rời khỏi nơi nào đó. Song, sau đó, ta thường gặp được người trở thành tâm giao, có những trải nghiệm làm thay đổi bản thân sâu sắc. Khi thấy các mảnh ghép đời mình không khớp nhau, ta hãy nhớ có thể có một lý do đặc biệt nào đó cho trải nghiệm hiện tại của ta.  
Thật vui khi nhìn lại những việc đã qua bằng đôi mắt có thể khám phá “ngọc trong đá”. Ví dụ, công việc tạm bợ, chán ngắt trong tòa cao ốc văn phòng đơn điệu đã đưa bạn đến với tình yêu đích thực của đời mình, người bạn cùng phòng khó ưa đã tặng bạn một quyển sách làm thay đổi đời bạn, khoảng thời gian phải ở nơi mình không thích lại giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn… Nhớ lại những kỷ niệm cũ có thể làm bừng lên trong bạn niềm tin vào hiện tại. Cuộc sống là một kho báu bí ẩn. Rất có thể bạn đang ngồi trên một kho báu như vậy đấy!

Không có nhận xét nào: