Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

THỬ THÁCH


Bùi Hưu tể tướng nhà Đường là một thiền nhân chân chính. Người con trai tên Bùi Văn Đức tuổi trẻ đã đỗ trạng nguyên, được hoàng đế phong làm hàn lâm. Nhưng Bùi Hưu không muốn con mình thăng quan tiến chức sớm nên đưa Bùi Văn Đức vào chùa tu hành tham học đồng thời muốn anh nếm trải khổ cực. Vị hàn lâm học sĩ trẻ tuổi ngày ngày ở trong chùa gánh nước chẻ củi làm lụng vất vả thì trong lòng rất phiền não và oán hận phụ thân đã đưa anh vào đây là thân trâu ngựa. Nhưng lệnh cha khó trái, anh ta phải miễn cưỡng chịu đựng.
Nhưng qua một thời gian chịu đựng cực khổ, Bùi Văn Đức cuốc cùng cũng chịu hết nổi, cất tiến oán than: "Hàn lâm gánh nưới lưng đẫm mồ hôi, hòa thượng ăn xong làm sao tiêu được?"
Hòa thưỡng Vô Đức trụ trì nghe thấy, mỉm cười đáp lại một câu thơ:'Lão tăng thắp một nèn hương, có thể tiêu vạn kiếp lương:.
Bùi Văn Đức nghe vậy giật mình, từ đó kiềm chế thân tâm, ra sức làm việc.
Người vĩ đại không phải cứ ngồi trên cao chờ người ta sùng bái. Người thiền là phải biết nỗ lực từ những công việc thấp hèn cực khổ, tôi luyện ý chí.

Không có nhận xét nào: