Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

NHÌN ẮT THẤU, NHẢY ẮT QUA


Thiền sư Trí Đức kể một câu chuyện có liên quan đến tính nhẫn nhịn như sau:
Ở Sơn Đông có người tên Trương Công, ông thề rằng trong cuộc đời mình phải thực hiện được 100 điều nhẫn nhịn lớn. Sau khi đã trải qua 99 lần nhẫn nhịn, lần thứ 100 đúng vào ngày cháu trai của Trương Công lấy vợ. Ngày hôm ấy có một vị đạo sĩ từ đâu đến, muốn thử tính nhẫn nhịn của Trương Công, vị đạo sĩ nói với Trương Công rằng ông ta muốn ngủ với nàng dâu một đêm. Trương Công cảm thấy thật là khó xử, nhưng rồi ông nghĩ lại, trước ăn chuyện nhục nào chẳng nhẫn nhịn được, lần cuối này có gì mà không làm được chứ?
Thế là Trương Công thuyết phục cháu mình giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Cho vị đạo sĩ vào ngủ với cô dâu. Vị đạo sĩ vào phòng cô dâu, vừa nhảy vừa nói liên tục: "Nhìn ắt thấu, nhảy ắt qua". Vị đạo sĩ nhảy suốt đêm đến sáng thì bỗng lăn đùng ra chết. Cô dâu sợ hãi kêu la, mọi người vội vào xem thì thấy vị đạo sĩ đã hóa thành một người vàng.
Ở trên là cố sự Trương Công nhẫn nhịn 100 lần hóa vàng, ở Sơn Đông ngày nay có tòa "Bách nhẫn đường" nguy nga để kỷ niệm đức "nhẫn nhịn" của Trương Công.
Trong cuộc sống thực, chúng ta chẳng thể nhẫn nhịn quá mức kiểu như Trương Công. Nhưng chúng ta cũng nên học lấy chữ nhẫn chân chính để biết khoan dung hơn với mọi người.

Không có nhận xét nào: