Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

QUÝ TRỌNG HIỆN TẠI

Thân Loan thượng nhân lúc chín tuổi đã quyết tâm muốn xuất gia. Thân Loan cầu xin thiền sư Từ Trấn xuống tóc cho mình. Thiền sư hỏi:
- Con còn nhỏ như thế sao lại muốn xuất gia?
Thân Loan đáp:
- Con tuy mới chín tuổi, cha mẹ đã mất, con không biết tại sao con người cứ nhất định phải chết? vì sao con phải xa rời cha mẹ? Vì muốn tìm rõ đạo lý ấy nên con quyết định xuất gia.
Thiền sư Từ Trấn rất tán đồng  nhưng lại hỏi:
- Được rồi, ta bằng lòng nhận con làm đệ tử, nhưng hôm nay đã quá muộn, đợi đến sáng mai ta sẽ xuống tóc cho con.
Thân Loan không chịu, nói:
- Sư phụ! Sư phụ nói sáng mai xuống tóc cho con nhưng co tuổi nhỏ vô tri, không thể bảo đảm quyết tâm xuất gia của mình có duy trì được đến mai hay không? Hơn nữa, sư phụ tuổi cao như thế cũng không thể đảm bảo vẫn còn sống đến ngày mai hay không?
Thiền sư Từ Trấn ghe vậy chẳng nhửng không hề nổi giận mà ngược lại còn vỗ tay khen, vui vẻ nói:
- Đúng, lời của con nói rất đúng. Để ta xuống tóc cho con ngay bây giờ!

Không có nhận xét nào: