Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ - LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ

QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ và LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ là 2 cuốn sách được Nha học chính Đông Pháp xuất bản đầu thế kỷ 20, dùng để giảng dạy cho bậc tiểu học (3 cấp: Đồng ấu, Dự bị, Sơ đẳng), do các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận biên soạn.
Nhận thấy những bài học vỡ lòng này tuy ra đời cách đây cả thế kỷ, nhưng hiện vẫn còn nhiều giá trị, đầy tính thời sự..., những vấn đề mà xã hội VN đang nhức nhối...

CHỌN BẠN MÀ CHƠI
(Luân Lý GKT, lớp Đồng ấu)ÔNG TÔI
(Quốc Văn GKT, lớp Dự Bị)
Không có nhận xét nào: