Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Nghe thấy chưa ????????????Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan 1 trang trại, người chủ trại giới thiệu 1 con gà trống rất đẹp mã và nói :
- Từ sáng tới giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó ...
Người vợ quay sang chồng, giọng miệt thị :
- Ông nghe thấy không?
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi gặng:
- Nó làm được việc đó với 1 hay 10 con gà mái?
-Dĩ nhiên là 10 con gà mái rồi! ông chủ trả lời.
Người chồng quay sang vợ, nói lớn:
- Nghe thấy chưa ????????????

Không có nhận xét nào: