Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

CAM TÂM CHỊU KHỔ

Thiền sư Trí Thuấn thường vãn du tham thiền ở bên ngoài thiền viện.
Một hôm, thiến sư đang tọa thiền trên núi, thấy một người thợ săn bắn trúng con gà rừng. Con gà bị thương chạy đến trước mặt thiền sư, thiền sư dùng tay áo che dấu bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ ấy.
Lát sau, người thợ săn chạy đến đòi con gà rừng:
- Xin thiền sư trả lại tôi con gà tôi bắn trúng.
Thiền sư Trí Thuấn nói:
- Nó cũng lả một sinh mệnh, tha cho nó đi.
Người thợ săn kiên quyết:
- Ngài nên biết, con gà rừng ấy làm thịt là đủ một bữa ăn cho tôi đấy.
Người thợ săn cứ nằng nặc đòi bằng được con gà, thiến sư Trí Thuấn không còn cách nào hơn liền rút ngọn giới đao phòng thân, cắt phăng hai cái tai của mình đưa cho người thợ săn kia, nói:
- Hai cái tai này đủ bù cho con gà rừng của ngươi, người có thể dùng nó để làm một bữa ăn.
Người thợ săn thất kinh, cuối cùng cũng cảm thấy việc đi săn sát sinh là một hành động tàn nhẫn.

Không có nhận xét nào: