Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Sau khi chết người ta đi về đâu?

Hoàng đế Goyozer đang học thiền với thiền sư Gudo Toshoku.
– Bạch thầy, sau khi chết, người ta đi đâu ?
– Tôi không biết.
– Tại sao thầy không biết ?
– Vì tôi chưa chết.
– ???

Không có nhận xét nào: