Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CÁI SỌT RÁC

Có hai đứa trẻ đều rất thích vẽ. Mẹ của đứa trẻ thứ nhất sắm cho nó một xấp giấy và một cây viết, nói với nó:
- Mỗi bức tranh con vẽ, mẹ đều treo lên tường cho khách ngắm.
Mẹ của đứa trẻ thứ hai cũng sắm cho nó một xấp giấy và một cây viết, nhưng còn cho thêm một cái sọt rác và nói với nó:
- Tranh của con vẽ, chỉ giữ lại bức nào con cho là đẹp nhất, những bức còn lại hảy bỏ vào sọt rác.
Nhiều năm sau, đứa trẻ thứ nhất triển lãm tranh, tranh treo đầy tường chủ đề hoàn hảo, màu sắc hài hòa, mọi người khen ngợi, nhất thời cũng có chút tiếng tăm. Còn đứa trẻ thứ hai không thể tổ chức triển lãm, vì toàn bộ tranh vẽ ra nó đã vứt vào sọt rác, chỉ còn lại một bức vẽ chưa hoàn thành. Mấy mươi năm sau, đứa trẻ thứ nhất và tên tuổi của anh ta bắt đầu bị những họa sỉ trẻ tài năng khác lấn lướt, rồi dần dần bị người đời lãng quên... Còn đứa trẻ thứ hai lại trở thành một bậc danh họa nổi tiếng trên thế giới.


Không có nhận xét nào: