Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI

Có một tiểu hòa thượng mang tâm trạng hoài nghi đến thỉnh giáo sư phụ:
- Sư phụ, người nói kẻ tốt hay người xấu đều có thể hóa độ, vấn đề là người xấu đã mất đi bản chất của con người làm sao có thể coi là người? Đã không phải là người thì ta không nên hóa độ họ.
Sư phụ không trả lời ngay, chỉ lấy cây bút ra viết trên giấy một chữ "ngã", nhưng lại viết ngược. Sau đó hỏi tiểu hòa thượng:
- Đây là gì?
Tiểu hòa thượng đáp:
- Đây là một chữ, nhưng viết ngược.
Sư phụ hỏi:
- Chữ gì?
Tiểu hòa thượng đáp:
- Là chữ "ngã".
Sư phụ hỏi tiếp:
- Thế chữ "ngã" viết ngược có phải là chữ không?
Tiểu hòa thượng đáp:
- Không phải.
-Đã không phải, sao con còn gọi nó là chữ "ngã".
- Dạ phải ...
Sư phụ lại hỏi:
- Đã phải là chữ, sao con lại gọi là ngược?
Tiểu hòa thượng ngớ người ra, không biết trả lời thế nào.
Sư phụ giảng giải:

- Chữ xuôi là chữ, chữ ngược cũng là chữ. Con nói nó là chữ "ngã" lại nhận ra nó là chữ ngược, chủ yếu là vì trong lòng con đã nhận biết được chữ "ngã" thật sự. Ngược lại, nếu con là người chưa biết chữ, dù ta có viết ngược, con cũng không thể nhận biết, chỉ e khi người ta nói với con đó là chữ "ngã" xong, gặp đến chữ "ngã" viết xuôi con lại bảo là viết ngược.

Không có nhận xét nào: