Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

KHÔNG THỂ THAY THẾ


Thiền sư Đạo Khiêm cùng người bạn là Tống Viên đi bái phỏng thiền sư Hạnh Cước.
Trên đường đi, Tống Viên do không chịu nổi cảnh trèo đèo lội suối vất vả nên nhiều lần đòi quay về. Thiền sư Đạo Nghiêm an ủi:
- Chúng ta đã quyết tâm đi tham học, vả lại cũng đã vượt qua được chặng đường xa như thế này rồi, bây giờ mà bỏ về thì thật đáng tiếc. Thôi, thế này vậy, trên đường đi nếu có việc gì tôi có thể giúp tiên sinh được tôi nhất đnh sẽ giúp, nhưng có năm việc tôi không thể nào giúp được.
Tống Viên hỏi:
- Năm việc đó là năm việc gì?
Thiền sư Đạo Khiêm đáp:
- Mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện và đi đường.
Lời dạy của thiền sư Đạo Nghiêm đã có tác dụng rất lớn, Tống Viên đã lĩnh ngộ được từ đó không nhắc gì đền việc đi đường vất vả nữa.

Không có nhận xét nào: