Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

NHÌN NGƯỜI KHÁC TỐT

Có một vị thiền sư ở trong ngôi chùa cổ cùng hai đệ tử. Thiền sư mắc chứng phong thấp, hai chân cử động khó khăn, hàng ngày phải nhờ hai đệ tử thay phiên nhau xoa bóp chân cho đỡ đau.
Mỗi lần người đệ tử lớn xoa bóp chân phải, sư phụ nói:
- Sư đệ của con xoa bóp chân trái rất dễ chịu, con nên xoa bóp giống như nó mới được. Đệ tử lớn nghe nói vậy trong lòng không vui.
Nhưng khi đệ tử nhỏ xoa bóp chân trái, sư phụ cũng nói:
- Sư huynh của con xoa bóp chân phải rất tốt, con nên học tập ở sư huynh. Đệ tử nhỏ nghe vậy, trong lòng cũng không vui.
Một hôm khi đệ tử nhỏ đi khỏi, đệ tử lớn vào xoa bóp chân cho sư phụ, trong lòng nghĩ đến lời khen ngợi của sư phụ dành cho sư đệ, càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định chặt đứt chân trái  của sư phụ mà sư đệ thường xoa bóp để từ nay sư đệ không còn chân mà xoa bóp nữa.
Ngày hôm sau, sư đệ thấy chân trái của mình xoa bóp bị chặt đứt, anh ta cũng nổi giận, chặt luôn chân phải của sư phụ...

Không có nhận xét nào: