Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tại sao con người cần an toàn về tinh thần ?

 chinhdong anhHỏi : Tại sao con người cần an toàn về tinh thần ?
Đáp : Vì thấy nội tâm mình cô đơn, trống vắng, một hố thẳm không đáy và con người muốn lấp đầy nó bằng mọi phương tiện như : đọc sách, tán gẫu, xem phim v.v…thậm chí việc lấp đầy còn được thể hiện qua việc tọa thiền nếu chúng ta không thực sự hiểu thiền là gì? Vì là một hố thẳm không đáy nên không có bất kỳ phương tiện nào hay bất kỳ thứ gì có thể lấp đầy được sự trống vắng đó. Thường chúng ta quá vội vàng, thiếu kiên nhẫn, vừa phát hiện ra sự cô đơn, chúng ta đã vội vàng lẩn trốn nó bằng cách này hay cách khác. Nếu chúng ta chịu khó, kiên nhẫn đối diện với cảm giác này mà không gọi tên nó là cô đơn, trống vắng… chỉ quan sát nó như quan sát một cuốn phim, quan sát một dòng sông, quan sát mà không có bất kỳ một ý kiến gì, lúc đó cảm giác cô đơn sẽ chấm dứt tức khắc. Nếu để ý, con sẽ thấy rằng không có gì là an toàn cả, càng đi tìm sự an toàn về tinh thần, con lại càng cảm thấy trống vắng, cô đơn hơn mà thôi. Con biết không, an toàn chỉ xuất hiện trong sự thấu hiểu, trong tỉnh thức, trong quan sát và lắng nghe chính mình. Điều này rất quan trọng, con nhớ lấy.

Không có nhận xét nào: