Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

THẰNG BỜM THỜI ĐẠI

Nguyễn văng BờmThằng Bờm có cái Quạt Mo,
Phú Ông thì có Ô-tô nhà lầu.
Thằng Bờm ít việc chẳng rầu,
Phú Ông chạy việc lo âu phập phồng.
Thằng Bờm cuối tháng lãnh công,
Phú Ông mỗi tháng phải gồng trả lương.
Thằng Bờm chỉ 1 vợ thương,
Phú Ông 3 vợ, ai nhường ai chăng ?
Thằng Bờm 1 vợ cằn nhằn,
Phú Ông 3 vợ phải nằm … “Hô-teo”.
Thằng Bờm thuyền nhỏ sóng xiêu,
Phú Ông thuyền lớn phải nhiều sóng cao.
Thằng Bờm đêm ngủ chiêm bao,
Phú Ông đêm ngủ canh thâu mơ màng.
Thằng Bờm lễ tết hân hoan,
Phú Ông lễ lạc lo toàn thưởng công.
Thằng Bờm hết việc ở không,
Phú Ông phải ký hợp đồng “Quán Ba”.
Thằng Bờm làm việc hát ca,
Phú Ông thích họp rầy rà nhân viên.
Thằng Bờm luôn nợ vợ hiền,
Phú Ông vay nợ cả liên ngân hàng.
Thằng Bờm mong thấy Thiên Đàng,
Phú Ông chỉ thấy trần gian Thiên Đường.
Thằng Bờm gặp Chúa khiêm nhường,
Phú Ông làm chủ dương dương tự hào.

Thằng Bờm thỉnh thoảng ước ao :
Bao giờ trúng số sang giàu Phú Ông.
Phú Ông đôi lúc ước mong :
Bao giờ mới được rỗi công như Bờm.

Chủ hay tớ, ai sướng hơn ?
Gẫm ra thì biết chớ còn hỏi ai !
Mình là chủ của mình đây,
Mình cũng là tớ mình đây chớ gì !
Chủ và tớ  nào khác chi :
Lúc là Ông Phú, có khi Thằng Bờm !!!

Không có nhận xét nào: