Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

CHIẾC ÁO MƯA
Bữa đó, dắt áo mưa ở trên xe, học xong trời mưa tầm tã đội áo khoác chạy ra xe thấy có bạn viết note dán trên yên xe đã bị nước mưa làm nhòe "cho mượn đỡ áo mưa, muốn lấy lại liên hệ số điện thoại xxxxx". Sau khi về nhà cảm sốt 3 ngày, hong khô tờ giấy, đoán chữ và số, soi UV, hiện màu đủ thứ cũng đã ra số điện thoại, bấm gọi xin lại áo mưa thì hóa ra số không có thực. Từ giây phút đó nhận ra trên đời này, cổ tích, phép lạ, người tốt ... có thể ở đâu đó, nhưng không ở xung quanh mình đâu.

Không có nhận xét nào: