Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

MỘT TIẾNG THỞ DÀI HAI NGHĨA KHÁC NHAU

 
 
Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ:
- Có chồng hay chưa?
Bà này thở dài.
Tòa nói với thư ký:
- Ghi đi: Chưa chồng.
Một lát sau quan toà hỏi một nhân chứng nam:
- Đã có vợ chưa?
Người này cũng thở dài.
Tòa nói: 
- Ghi đi: Đã có vợ.

Không có nhận xét nào: