Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Tại sao con người cần tiến hóa ?

chinhdong anh
Hỏi : Tại sao con người cần tiến hóa ?
Đáp : Tiến hóa về mặt vật lý, khoa học, kỹ thuật là chuyện tự nhiên, hợp lý, lành mạnh. Nhờ có sự tiến hóa cần thiết này, sinh hoạt và cuộc sống con người ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thay vì để giúp cho đời sống con người dễ chịu, thoải mái, tiện lợi trong sinh hoạt thôi thì tốt quá rồi, đàng này con người lợi dụng sự tiến hóa để chế tạo súng ống, bom đạn hầu tranh giành quyền lực, muốn thống trị thế giới mà sát hại lẫn nhau. Đó là mặt trái đáng buồn của sự tiến hóa về khoa học, kỹ thuật, chung qui do lòng người quá tham lam, tàn ác, nhẫn tâm.
Và cũng từ sự tiến hóa đó , con người cũng muốn tiến hóa về phương diện tâm linh bằng cách lập ra các phương pháp, phương tiện để tu hành. Họ muốn phát triển tâm linh một cách từ từ để con người ngày càng được hoàn thiện hơn và cuối cùng trở thành gì đó khác với chính mình hiện giờ như  thành Phật chẳng hạn, hoặc muốn thâm nhập vào một trạng thái nào đó do tư tưởng tự vẽ vời trong tâm trí. Chính vì vậy mà con người luôn bị bế tắc bởi họ không biết rằng việc từ từ để trở thành người tốt, từ từ hoàn thiện là đã để thời gian (tâm lý) nhập cuộc, mà thời gian là nguyên nhân dấy tạo đau khổ. 
Về lĩnh vực tâm linh, một là Thấy, hai là không Thấy và Thấy là Thấy ngay. Trong khoảnh khắc cái Thấy xuất hiện, toàn bộ ý niệm về thời gian tâm lý lẫn vật lý chấm dứt nên con người thoát ra khỏi dòng chảy ngay tức khắc.

Không có nhận xét nào: