Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

BÓ TAY VỚI ...CON TRAI


Giáo viên người Việt cắt nghĩa cho một người nước ngoài:
- “Con trai” trong tiếng Việt có nghĩa là “con trai” hoặc là “con trai”. “Con trai” và “con trai” là hai nghĩa khác nhau chớ không giống nhau.
- “Con trai” là con trai còn “con trai” là con trai.
Mặc dù, từ là giống nhau nhưng “con trai”chỉ một loài vật làm ra ngọc trai, còn “con trai” chỉ giới tính hổng phải là “con gái”.
- Thêm nữa, “con trai” ở trong ngữ cảnh này là đang nói về con trai chớ hổng phải là “con trai”.
Do vậy, ở đây bạn phải hiểu “con trai” và “con trai” là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Nào, bây giờ, bạn hãy thử trả lời xem “con trai” ở đây có nghĩa là gì???

Không có nhận xét nào: