Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

KHOẢNG CÁCH

TỈ NHIÊN

Cậu đi học tập. Mợ chật vật nuôi bầy con. Nhà Nhiên đủ ba mẹ cùng chạy gạo, tạm đủ sống. Mẹ chia sớt cho mợ bát canh, lon gạo... Mợ và các em thường ở chơi nhà Nhiên, đầm ấm tiếng cười.
Cậu về. Cả nhà xuất cảnh. Nhiên mừng cho các em được học hành ở đất nước mình từng mơ du học. 
Mợ và các em về thăm quê, chỉ hỏi thăm nhà Nhiên qua điện thoại. Nhiên tần ngần mở tấm bản đồ thế giới. Nước Mỹ rộng, xa, và hình như xa hơn mình tưởng.

Không có nhận xét nào: