Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

RAU ĐẮNG

Ann Nguyen

Ann Nguyen photo

Bờ xưa đỏ nước đồng
Rau đắng xanh-lòng trống
Có còn ngọt môi hồng?!
Nghe tình trôi mênh mông…

Xuồng con lướt ngọn sóng
Biết ai còn nhớ không
Mùa nước nỗi, nhánh sông…
Lộng nghiêng, em sang dòng

Vườn rau xưa vắng bóng
Đắng lòng kẻ nhớ mong
Trở mình….một khúc sông
Đêm về đắng tận lòng

Quê xa tô canh nóng
Rau đắng, em chạnh lòng
Nhớ tình ai…bến sông
Nước mấy dòng đục trong…

San Jose 
September 1, 2014

Không có nhận xét nào: