Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Quân sư quạt mo


Chai mặt
- Chuyện mày cua con gái ông chủ tới đâu rồi?
- Không tệ lắm. Bây giờ tao đang cảm thấy được khích lệ hơn.
- Nghĩa là nó bắt đầu mỉm cười với mày hả?
- Không hẳn như vậy. Nhưng đêm qua nó bảo tao rằng nó đã từng nói "Không" với tao lần cuối rồi.

Quân sư quạt mo
- Tao muốn cưới nàng, nhưng không biết phải ngỏ lời cầu hôn thế nào?
- Trước hết, mày hãy nói với nàng rằng mày không xứng đáng với nàng. Điều đó luôn gây ấn tượng tốt.
- Rồi sao nữa?
- Rồi rút nhẫn ra, chờ nàng chìa tay ra thì xỏ nó vào ngón tay của nàng
- Tao sẽ làm như mày nói.
Qua hôm sau.
- Sao rồi? 
- Không xong rồi.
- Sao vậy? Mày không nói như tao đã bày cho à?
- À! Tao toan nói, nhưng nàng đã nói như vậy trước rồi. Không có nhận xét nào: