Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Lên thiên đàng


Lên thiên đàng
Thầy bói phán cho một ông đi xem: "Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng".Ông kia bèn hỏi:- Thế nếu vợ tôi chết trước?
- Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó.

Thực đơn giống voi
Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng.
- Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi.
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm:
- Thì ... Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy!


Không có nhận xét nào: