Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

DẠ LÝ HƯƠNG

Ann Nguyen


Ann Nguyen photo

Đêm qua Dạ Lý đón sương
Mềm trong tiết lạnh, vấn vương trăng vàng
Sao khuya sáng những bạt ngàn
Tự tình dáng nguyệt, nhà nàng song thưa
Thương nhau nói mấy cho vừa
Dạ hương anh gửi gió đưa sang nàng
Sách đèn em mở từng trang
Thoáng trong chữ nghĩa tình càng quyện hương
Sáng nay trăng lặn, mờ sương
Hoa em khép nhuỵ, thoảng hương ân tình
Lá xanh đón nắng: ta- mình
Hương hoa trời đất tấm tình quê xưa...

San Jose
August 31, 2014

Không có nhận xét nào: