Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Mỗi Tuần Một Ảnh : Hoa Lục Bình


Lục bình, loài hoa vừa đi vừa nở, như một bài thơ tôi viết thuở nào, là một thứ hoa quá bình thường, thậm chí quá tầm thường, do trời trồng, cứ phiêu dạt, cứ lang bạt kỳ hồ như mây bay gió thổi, như số phận và tâm hồn của người nghệ sĩ. Lục bình vừa đi vừa sống, vừa đi vừa nở hoa, vừa đi vừa sinh sôi và tan rã. Nương trên sông nước, có lúc loài hoa xê dịch này chạy như bay về phía chân trời, chạy như đang bị nghìn thượng nguồn lũ lụt đuổi bắt, chạy như đang trôi tuột về phía hư vô, về phía không còn gì, để bấu víu và tồn tại… (Trần Mạnh Hảo) 
(Mỗi Tuần Một Ảnh – Bộ ảnh cá nhân ghi lại cảm hứng từ những khoảnh khắc trong cuộc sống)

Không có nhận xét nào: