Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Xuân bất tậnTận hưởng mùa xuân đẹp
Chẳng ngại xuân tàn phai
Khi trăm hoa rụng hết
Cũng còn một nhành mai*
Ta đếm giọt thời gian
Lá xanh thay lá vàng
Xuân đi xuân còn lại
Sáng rực cả không gian


Trần Văn Khê

* Khi trăm hoa rụng hết/cũng còn một nhành mai: lấy ý từ câu thơ " Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/Đình tiền tạc dạ nhất chi mai" trong bài thơ Cáo tật thị chúng của Thiền Sư Thích Mãn Gíac.

Không có nhận xét nào: