Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

ÔM ĐIỆN THOẠI


Tại một trạm điện thoại công cộng, một ông đứng chờ một ông khác đang áp tai vào ống nghe đã lâu. Sau đó, sốt ruột, ông tiến tới nói:
- Xin lỗi. Tôi đang vội. Tôi thấy ông cứ ôm điện thoại đã 15 phút mà chẳng nói lời nào là sao? Ông không dùng điện thoại để nói chuyện thì để cho người khác nói chứ...
- Xin lỗi, thưa ông. Tôi đang nói chuyện với vợ tôi.

Không có nhận xét nào: