Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

VÒ RƯỢU VỠ


Ngày nọ, có một vị thí chủ gùi một vò rượu đi trên đường, mùi rượu tỏa ra thơm ngát  khiến mọi người đi theo ngửi mùi hương của rượu.
Bất ngờ sợi dây gùi bị đứt, vò rượu rơi xuống đất vỡ tan, rượu tràn ra đất, mùi hương của rượu càng làm cho mọi người ngây ngất, có người không nhịn được liền cúi xuống hớp rượu ngay trên mặt đất. Nhưng vị thí chủ ấy vẫn bước đi không hề quay đầu nhìn lại.
Có người chạy theo hỏi:
- Vò rượu của ông bị rơi, vỡ sao ông lại chẳng thèm quay đầu nhìn?
Vị thí chủ ấy vẫn vừa đi vừa trả lời:
- Vò rượu thì đã vỡ rồi, hà tất phải quay đầu nhìn lại? Mà dù có quay đầu nhìn lại thì rượu cũng có trở về nguyên trạng được đâu?

Không có nhận xét nào: