Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

GIÁO DỤC


Trong thiền viện của thiền sư Tiên Nhai có một vị học tăng không chịu tu tập, ban đêm thường lén leo tường ra ngoài chơi.
Một hôm, thiền sư Tiên Nhai đi tuần vào ban đêm, phát hiện ở góc tường có một chiếc ghế chân cao mới biết có người lẻn ra ngoài chơi. Nhưng thiền sư không làm kinh động mọi người, chỉ lặng lẽ cất chiếc ghế rồi đứng ở chỗ đặt chiếc ghế  trước đó, chờ học tăng trở về.
Đến khuya, vị học tăng kia trở về, không biết chiếc ghế ở góc tường đã bị dời đi, anh ta  bước chân xuống đạp ngay vào đầu thiền sư, anh ta vội nhảy xuống đất nhìn kỹ lại, hoảng hốt sợ hãi. Nhưng thiền sư Tiên Nhai chỉ nhỏ nhẹ:
- Đêm khuya sương nhiều, phải bảo vệ cơ thể kẻo nhiễm lạnh, vào trong mặc thêm áo vào.

Những tăng nhân khác trong thiền viện không ai biết chuyện ấy, thiền sư Tiên Nhai cũng không bao giờ nhắc đến chuyện ấy. Nhưng, từ đó trở đi, hơn một trăm học tăng trong thiền viện không một ai lẻn ra ngoài chơi ban đêm nữa.

Không có nhận xét nào: