Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cuộc sống thật là hạnh phúc


BB: Chị và anh CB cưới nhau đã mấy năm. Cuộc sống thật là hạnh phúc.
BG: Em cũng muốn học hỏi nơi anh chị, nhưng anh chị không cãi nhau sao?
BB: Chưa bao giờ xảy ra như vậy. Nếu có những ý khiến khác biệt nảy sinh, và chị đúng thì CB luôn nghe theo chị.
BG: Vậy nếu anh CB đúng thì sao?
BB: Ồ ... Chưa bao giờ xảy ra như vậy, em ạ.

Không có nhận xét nào: