Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Hội Sợ Vợ


Tại hội trường của Hội Sợ Vợ kia, có một cuộc thảo luận tại sao chồng lại sợ vợ. Sau khi các hội viên nêu đủ thứ lý do, ông hội trưởng kết luận:
- Tóm lại, đàn ông sợ vợ là tại vợ hành, phổ biến nhất là hành hạ về tinh thần. Qua những phát biểu của anh em, tôi thấy phần lớn sự hành hạ về tinh thần này là những lời vợ ta đóng vào tai ta khiến ta chịu không nổi dẫn đến sợ hãi một cách vô thức. Những lời nạt nộ như búa bổ, những lời đay nghiến đau như thiến, những lời hăm he làm ta tè, những lời lải nhải làm ta hãi, những lời mè nheo làm ta teo, những lời nói mát làm ta nhát, những lời đốc thúc làm ta nhục, những lời khi dể làm ta phải nể, những lời kể lể làm ta quê xệ, và cả những lời nói đúng làm ta lúng túng. Kết luận, sợ vợ là hậu quả không tránh được của các ông chồng. Ai làm chồng cũng phải trải qua. Thấy được điều tất yếu đó sẽ khiến chúng ta bớt mặc cảm vì nhận ra rằng ai cũng như mình và mình cũng như ai. Nếu chúng ta thấy chúng ta là số đông thì chúng ta có chỗ dựa tinh thần và sẽ bớt sợ. Tôi không có ý nói là chúng ta bớt sợ vợ, nhưng là bớt sợ lẻ loi. Nào anh em, những ông chồng, ai sợ vợ vì bị vợ hành hạ tinh thần thì hãy đứng lên. 
Nghe lời hùng biện thao thao bất tuyệt của ông hội trưởng, tất cả các ông chồng đều nhất tề đứng dậy, chỉ trừ một người. Ông hội trưởng chỉ tay vào người đó, kinh ngạc la lên:
- A! Anh này hay thật! Anh là một nguời chồng phi thuờng trong hàng triệu nguời chồng... Thật đáng ngưỡng mộ!
- Ôi ... Không. Tôi không có ý như vậy. Tôi muốn đứng lên mà không được. Tôi bị bà xã đánh đến tê liệt mất rồi ạ ...


Không có nhận xét nào: