Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Gió ĐôngGió bấc ùa về Đông chớm sang
Cỏ cây buồn thiu, lá rụng vàng
Mong manh áo vải, em xuôi ngược
Chợ sớm người thưa đã vội vàng
Bac Si Quai Di
Người thưa chợ sớm, những vội vàng
Tiếng thưa câu dạ, chuyến đò ngang
Sinh lão bệnh tử, tay em chạm
Lá vàng thay áo. Đông chớm sang
Ann Nguyen

Không có nhận xét nào: